Projekt

1. RoboSum&RoboCross (Zrušená / Elmaradt) Mesto Fiľakovo / Fülek Város 600 €
2. Spoznávací zájazd Volkswagen Slovensko Bratislava / Tanulmányút Johnson Controls 700 €
3.  Aj programovanie môže byť zaujímavé Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis 997,20 €
4. "Ja", Robot Fond SK-NIC - Nadácia Pontis 5935,50 €
       
Meghatározatlan

 1 Olympiáda robotov a 3. ročník RoboSum BBSK 200 €
 2 RoboSum 2016 a posilnenie výučby robotiky vo Fiľakove Nadácia Allianz 700 €
 3   Mesto Fiľakovo / Fülek Város 300 €
 4 LiteraTúra II Úrad vlády Slovenskej republiky 600 €
5 Učebňa robotiky / Robotika szaktanterem  Johnson Controls 1000 $
Meghatározatlan

Projekt

Meghatározatlan