Projekt 2015

 1 Olympiáda robotov a 3. ročník RoboSum BBSK 200 €
 2 RoboSum 2016 a posilnenie výučby robotiky vo Fiľakove Nadácia Allianz 700 €
 3   Mesto Fiľakovo / Fülek Város 300 €
 4 LiteraTúra II Úrad vlády Slovenskej republiky 600 €
5 Učebňa robotiky / Robotika szaktanterem  Johnson Controls 1000 $
Meghatározatlan