Projekt 2019

1. RoboSum&RoboCross (Zrušená / Elmaradt) Mesto Fiľakovo / Fülek Város 600 €
2. Spoznávací zájazd Volkswagen Slovensko Bratislava / Tanulmányút Johnson Controls 700 €
3.  Aj programovanie môže byť zaujímavé Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis 997,20 €
4. "Ja", Robot Fond SK-NIC - Nadácia Pontis 5935,50 €
       
Undefined