2%

OZ IN-NOVA aj tento rok uchádza o Vašu priazeň a podporu prostredníctvom poukázania 2% z dane z príjmu. Aj tomto roku majú fyzické a právnické osoby možnosť poukázať časť svojej dane z príjmu mimovládnym organizáciám a podporiť tak ich činnosť.

Údaje potrebné pre poskytnutie percenta dane:

  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno: IN-NOVA
  • Sídlo: Tulipánová 18, 986 01 Fiľakovo
  • IČO/SID: 42312434

 

Vyhlásenie online

Slovenčina
Melléklet: